ศึก ป.ประมุข/ลุมพินี

เซียนอู๋

ก่อนเวลา 1. เพชรทวีศักดิ์ ว.รุ่ง นิรันดร์ จะแพ้ ธงชัย ศิษย์ธงศักดิ์ พิกัด 100 ป.

ก่อนเวลา

2.ผจญศึก ป.ประมุข จะแพ้ เริงศักดิ์ ศิษย์ อ. พิกัด 117 ป.

1. พรสวรรค์ ป.ประมุข จะชนะ วันชัย ส.กิตติศักดิ์ พิกัด 107 ป.

2. พันศักดิ์ ลูกบ.ก. จะแพ้ ดวงสมพงษ์ ก.สะเภาทอง พิกัด 132 ป.

3. เพชรมั่นคง เพชรเฟอร์กัส จะชนะ ศิริมงคล สากุลรัตนะ พิกัด 132 ป.

4. แก้ว แฟร์เท็กซ์ (แพ้คะแนน สิงห์ดำ เกียรติหมู่ 9 ลพน. เสาร์ 25 เม.ย. 52) จะชนะ ปานเพชร ช.ณ พัทลุง (แพ้คะแนน ไตรจักร ศิษย์จอมไตร ที่ฉะเชิงเทรา ศุกร์ 24 เม.ย. 52) พิกัด 128 ป.

5. สิงห์ดำ เกียรติหมู่ 9 (ชนะคะแนน แก้ว แฟร์เท็กซ์ ลพน. เสาร์ 25 เม.ย. 52) จะแพ้ น้องโอ๋ เพชรเฟอร์กัส (ชนะคะแนน เพชรบุญชู เอฟ.เอ.กรุ๊ฟ ลพน. ศุกร์ 1 พ.ค. 52) พิกัด 128 ป.

6. ยโสธร ป.ประมุข (ชนะคะแนน เชาวลิต จ๊อกกี้ยิม ลพน. เสาร์ 11 เม.ย. 52) จะชนะ จ้าวฉลาม ฉัตรกนกยิม (แพ้คะแนน ประกายแสง ศิษย์ อ. ที่โคราช จันทร์ 16 มี.ค. 52) พิกัด 158 ป.

7. ซุง ป.ประมุข จะชนะ นำชัย ช.อินทร์สุวรรณ พิกัด 126 ป.