101 คู่แฝดพม่าที่เหมือนกันมาก

101 คู่แฝดพม่าที่เหมือนกันมาก
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวต่างประเทศเผยแพร่ภาพ การแข่งขันหาคู่แฝดที่มีความเหมือนกันมากที่สุด ในกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันถึง 101 คู่ ด้วยกัน