ปชช.พอใจ นายกทำงาน ปี 53

ปชช.พอใจ นายกทำงาน ปี 53
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(19 ธ.ค.) สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดเผยผลประเมินความพึงพอใจของสาธารณชนต่อผลงานคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลและนายกรัฐมนตรีในรอบปี 2553

โดยได้ทำการศึกษาสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-18 ธันวาคม 2553 พบว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนมากที่สุด ด้วยคะแนน 6.72 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อันดับที่สอง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ 6.02 คะแนน อันดับที่สาม นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ 5.89 คะแนน ส่วนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ได้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจจากประชาชน ตามมาเป็นอันดับที่หก ด้วยคะแนน 5.44 คะแนน

ในขณะที่รัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จักมากที่สุดมี 2 คน คือ นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับข้อควรปรับปรุงในการทำงานของนายกรัฐมนตรีในปีต่อไป กลุ่มตัวอย่างประชาชน ร้อยละ 61.3 ต้องการให้เพิ่มความรวดเร็วฉับไวในการแก้ปัญหา ส่วนรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จัก ต้องการให้เร่งสร้างผลงานออกมาให้เด่นชัดมากขึ้น