พท. ออกหนังสือทุจริตอภิสิทธิ์ชนฯแฉรัฐโกง

พท. ออกหนังสือทุจริตอภิสิทธิ์ชนฯแฉรัฐโกง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานปราบโกง กล่าวว่า จากการติดตาม ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ที่บริหารงานมาครบ 2 ปี สำนักงานปราบโกงพรรคเพื่อไทย ได้รวบรวมเรื่องราว ที่เป็นเหตุการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต และข้อมูลการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐบาล มาตีพิมพ์ เป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน โดยใช้ชื่อว่า "ทุจริตอภิสิทธิ์ชน โกงอย่างไรก็ไม่ผิด" เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการทุจริตใน 4 กลุ่มโครงการ คือ การทุจริตคอร์รัปชั่นที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่งบประมาณแผ่นดิน การเตรียมการทุจริตคอร์รัปชั่นแต่กระทำไม่ได้ การใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง และแสวงหาผลประโยชน์ รวมทั้ง การบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลว ไม่เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งพรรคเพื่อไทย จะจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวในครั้งแรกจำนวน 10,000 เล่ม และเตรียมจัดแจกหนังสือแก่ประชาชนในสัปดาห์หน้า ขณะที่ นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ ก็ได้จัดแสดงบอร์ดเมนูอาหารที่เปรียบเทียบกับการทุจริตโกงกินของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งหมด 120 การทุจริตด้วยกัน