โอลิมปิก 2020

กอ.รมน.จ่อใช้พรบ.มั่นคงแทนพรก.ฉุกเฉิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ดิฏฐพร ศศะสมิต โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. กล่าวกับ ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ กอ.รมน. ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์บ้านเมืองไว้แล้ว หากรัฐบาลมีการประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยจะมีการนำ พ.ร.บ.ความมั่นคง เข้ามาควบคุมดูแล การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ สำหรับ พ.ร.บ.ความมั่นคงนั้น เป็นการใช้กฎหมายปกติ โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลเป็นหลัก แต่จะเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิม ภายใต้การกำกับดูแลของ กอ.รมน. โดย กอ.รมน. จะมีหน้าที่ในการติดตาม และประเมินสถานการณ์ในภาพรวม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

โดยจะแบ่ง หมวดหมู่ โดยหมวดที่หนึ่ง คือ การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม หากได้รับการร้องขอ แต่หากสถานการณ์ มีแนวโน้มกระทบความมั่นคง ก็จะมีการยกระดับเป็นหมวดที่สอง โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆเช่น การห้ามเข้าสถานที่กำหนด ห้ามพกพาอาวุธ เป็นต้น ซึ่งหากสถานการณ์มีแนวโน้มบานปลาย ส่อเค้าว่าจะเกิดความรุนแรง รัฐบาลก็จะประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไป จนกว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงจะประกาศยกเลิก

อย่างไรก็ตาม โฆษก กอ.รมน. ยังกล่าวต่อไปว่า สาเหตุที่รัฐบาลยังไม่ประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แม้ว่าสถานการณ์สงบแล้วนั้น เพราะยังต้องมีการติดตามจับกุม กลุ่มคนที่กระทำความผิด และยังมีการลอบวางระเบิดในหลายพื้นที่ ซึ่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นการอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง