ผอ.ศูนย์คุณธรรมจะประชุม3ศาสนา14ธ.ค.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) เปิดเผยว่า จากกรณีพบศพทารก 2,002 ศพ ในวัดไผ่เงินโชติการาม ทำให้เห็นว่า สังคมไทยกำลังวิกฤติในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งทุกฝ่ายต้องรุกรณรงค์แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการให้ความรู้เด็กและเยาวชน ซึ่งส่วนใหญ่เราจะพูดว่า เป็นความผิดของเด็ก แต่ควรต้องมองไปที่โรงเรียน วัด ที่สำคัญ คือ ครอบครัว พ่อแม่ ต้องสอน อธิบายให้เด็กได้เข้าใจเรื่องเพศศึกษาว่า ต้องควบคุมกำหนดอย่างไร การมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง และไม่ท้องก่อนวัยอันควร ควรมีวิธีแบบไหน อย่ามองว่า เป็นเรื่องลามกอนาจาร สังคมไทยเปลี่ยนไปแล้ว ดังนั้น ศูนย์คุณธรรม ในฐานะเป็นหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคนในชาติ จะระดมสมองประชุมเครือข่าย 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม เพื่อหาทางออกปัญหาดังกล่าว ในวันที่ 14 ธันวาคม นี้

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จะหารือถึงกรณีเด็กทำแท้ง เป็นภาพที่ทำให้เห็นว่า สังคมไทยวิกฤตพอสมควร ซึ่งแต่ละศาสนา มีหลักธรรมทำสอนที่ดีอยู่แล้ว จึงควรที่จะนำมาให้ความรู้เด็กและเยาวชน เช่น หลักของพระพุทธศาสนา จะสอนให้เห็นบาปบุญคุณโทษของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ศีล 5 เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ได้รับการตอบรับจากบุคคลสำคัญทางศาสนา อาทิ พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ รวมถึงเครือข่ายของศาสนาต่างๆ และพี่น้องมุสลิม จะหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหามาพูดคุยกัน อีกทั้งจะเชิญเครือข่ายภาคสื่อมวลชน มาช่วยให้ความรู้กับภาคสังคมด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม