พม.ชงครม.ล้อมคอกเด็กทำแท้งวาระแห่งชาติ

พม.ชงครม.ล้อมคอกเด็กทำแท้งวาระแห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ตนเตรียมเสนอร่าง ยุทธศาสตร์ ป้องกันและแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งคาดว่า จะเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในสัปดาห์หน้า เนื่องจากต้องรับฟังความคิดเห็น จากกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก็จะเสนอเป็นวาะแห่งชาติ จากนั้นจะตั้งให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมรับฟังยุทธศาสตร์เพื่อนำไปดำเนินการ ขณะเดียวกัน จะเสวนารับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วนกรณีการเอาผิดชาย ที่ทำผู้หญิงท้องและไม่รับผิดชอบจนนำไปสู่การทำแท้ง ส่วนบทลงโทษ อาจมีการดำเนินคดีอาญา ซึ่งต้องรอคำแนะนำจากอัยการในเรื่องของตัวกฎหมาย ขณะที่บทลงโทษทางแพ่งผู้ชายจะต้องให้การส่งเสียและเลี้ยงดูบุตร