นายกฯแจงควรแก้รธน.-เป็นอุปสรรคบริหาร ปท.

นายกฯแจงควรแก้รธน.-เป็นอุปสรรคบริหาร ปท.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้นำรัฐบาล ที่เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ชี้แจงสาระในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ คือ ร่างแก้ไขในมาตรา 93-98 เรื่องรูปแบบการเลือกตั้ง และมาตรา 190 เรื่องการทำหนังสือสนธิสัญญากับต่างประเทศ ที่เห็นว่าควรมีการปรับแก้ เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของประเทศ โดยเฉพาะในมาตรา 190 ที่มีความไม่ชัดเจน ในเรื่องการกำหนดประเภทของหนังสือสัญญา ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง ของพรรคชาติไทยพัฒนา ได้แถลงหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ยกเว้นพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 102 คน ซึ่งมีสาระสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 ตามความเห็นของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มี นายดิเรก ถึงฝั่ง เป็นประธาน เผยเชื่อว่า จะเป็นแนวทางที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม และยืนยันว่า การดำเนินการผลักดันไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้ช่วยเหลือพวกพ้องตามที่ถูกกล่าวหา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง