สนามบินลำปางเผยไม่พบโคมลอยอันตราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอุบลวรรณ วุฒิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังในปล่อยโคมลอย และโคมไฟ ของประชาชน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ โดยทางท่าอากาศยานลำปาง ก็ได้ทำการตรวจสอบรันเวย์
สนามบินที่มีความยาวกว่า 1,900 เมตร ก็พบโคมลอย และโคมไฟตกอยู่กว่า 30 ลูก ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ถือว่าโคมลอย และโคมไฟ ที่พบตกอยู่ในรันเวย์ เป็นโคมไฟ และโคมลอย ที่ปกติ เป็นกระดาษ ถือว่าในปีนี้ ไม่พบโคมลอย และโคมไฟ ที่เป็นอันตราย จากการถูกดัดแปลง โดยมีการเสริมเหล็ก เพื่อให้โครงสร้างของโคมลอย และโคมไฟ ลอยในท้องฟ้าได้นาน และสูงกว่าเดิม ทั้งนี้ ในปีนี้ ถือว่ามีโคมลอย และโคมไฟ ตกอยู่ในพื้นที่รัยเวย์ สนามบินไม่มาก หากเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมากกว่า 70 ลูก

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ ทางท่าอากาศยานลำปาง และทางหอบังคับการบินลำปาง ยังคงต้องเฝ้าระวังอีก 1 วัน เนื่องจาก ยังมีหลายพื้นที่จัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง