กมธ.ทหาร วุฒิสภา ลงใต้ดูงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอก บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า พลตรี สุภัช วิชิตการ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ กองฝ่ายเสนาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ได้ให้การต้อนรับ พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
รองประธานคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา และคณะ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ กรณีการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ หลังจากนั้น ได้เดินทางไปดูงานยังพื้นที่อื่น ๆ ในพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป