พระเจ้าหลานเธอฯอทิตยาทรมอบถุงยังชีพปทุมฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชรกิตติ วัชโรทัย กรมวังผู้ใหญ่ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้ทำพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ที่ ลานเอนกประสงค์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัย รวม 4 หมู่บ้าน จำนวน 500 ครัวเรือน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1,2,3 และ 4

นอกจากนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้ให้ นายวัชรกิตติ วัชโรทัย กรมวังผู้ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 470 ถุง ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ที่ ศาลาการเปรียญ วัดบางคูวัดกลาง ซึ่งมีชาวบ้านหมู่ที่ 3,4,5,6,9 และ 10 โดยมี นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี รู้สึกสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มอบหมายให้ผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพ มามอบให้แก่พี่น้อง ด้วยความปลื้มปีติ เป็นอย่างสูง