ชาวยะลาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวรินทร์ อุชุพรรค์ ประธานมูลนิธิยะลาบำรุงผดุงประชา เป็นประธานในพิธีถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2553 นี้ เป็นปีมหามงคลยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประธานมูลนิธิยะลาบำรุงผดุงประชา พร้อมคณะ รับ ผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่ออัญเชิญไปทอดถวาย ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง เพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปซ่อมแซม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสถาพร สืบทอดตามเจตนารมณ์ ของพุทธองค์ตลอดไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพกสกนิกรชาวจังหวัดยะลา สืบไป