ม.ราชภัฎลำปางมอบของช่วยน้ำท่วมให้ปภ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ลำปาง นายสมบูรณ์ ก๋าใจ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง รับมอบถุงยังชีพจาก นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ลำปาง
จำนวน 310 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับ ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และทางมหาวิทยาลัยราชภัฎ ลำปาง ได้รวบรวมสิ่งของที่รับบริจาคจากนักศึกษา ประชาชน ที่ร่วมบริจาคข้าวของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิต
ประจำวัน ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง และเงินสดอีก ประมาณ 2 หมื่นบาท เพื่อร่วมสมทบกับจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต่อไป