สนามบินเชียงใหม่ขอปล่อยโคมหลัง21.00น.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ ปล่อยโคมลอย หลังเวลา 21.30 น. เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น กับการบินหลัง นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เชียงใหม่ กล่าวว่า หากชุมชนหรือหน่วยงานใด ต้องการปล่อยโคมลอย ขอให้แจ้งท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทราบล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ออกประกาศแจ้งเตือน ให้นักบินทราบต่อไป

ขณะที่ ศูนย์ปลอดคมนาคม กระทรวงคมนาคม ได้ประสานกับสำนักพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ประชาชนปล่อยโคมควันตามประเพณี เพื่อบูชา พระเกตุแก้วจุฬามณี ในวันที่ 21 พ.ย. ได้เฉพาะเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ส่วนอากาศยานขอให้งดการบิน หลังเวลา 21.30 น. ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย.

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม หรือ มอก. กำหนดมาตรฐานโคมลอย โดยจะต้องมีปริมาณไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ตัวโคมต้องทำจากไม้ไผ่ ส่วนโคมลอยขนาดใหญ่ ต้องทำจากกระดาษว่าว ไม่เกิน 72 แผ่น เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 90 ซ.ม. สูงไม่เกิน 140 ซ.ม. และระยะการเผาไหม้ ไม่เกิน 8 นาที เป็นต้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง