เชียงรายตรวจสถานบันเทิงป้องเด็กใช้บริการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย และกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.เชียงราย ออกตรวจสถานประกอบการ ร้านค้าสุรา สถานบันเทิง ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ที่มีการจำหน่ายสุรา เพื่อเป็นการป้องกันกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ และเพื่อให้ร้านค้าจำหน่ายสุราปฏิบัติตามกฎหมายอย่างที่กำหนด โดยจากการตรวจสอบพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ ได้เก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกหมดแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีร้านค้าบางร้านที่ฝ่าฝืนละเมิดกฎหมายและกระทำผิด โดยการติดตั้งป้ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ป้ายไฟที่แสดงชื่อร้าน ที่แฝงไปด้วยโลโก้ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเปิดเผย รวมถึงการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจับ
กุมผู้กระทำความผิดใน จ.เชียงราย รวม 6 ร้านค้า ซึ่งจะมีการสอบสวนขยายผลต่อไป อย่างไรก็ตามการดำเนินการของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีการดำเนินการไปทั่วประเทศไทยนั้น ขณะนี้ได้มีการจับกุมผู้ฝ่าฝืนเป็นร้านค้าแล้วกว่า 1,000 คดี