น้ำโขงลดรวดเร็วหวั่นกระทบเดินเรือสินค้า

น้ำโขงลดรวดเร็วหวั่นกระทบเดินเรือสินค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาพแม่น้ำโขง บริเวณแก่งผาไดและอีกหลายจุดในพื้นที่บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ตะเข็บชายแดนไทย-ลาว ต้องมีสภาพที่ตื้นเขิน จนเห็นเกาะแก่งและเนินทรายจำนวนมากโผล่ให้เห็น ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติ ที่ไม่เคยมีเช่นนี้มาก่อน นับตั้งแต่จีนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงแห่งสุดท้าย บริเวณเมืองเชียงรุ้ง มณฑลยูนนาน และมีการระเบิดแก่งหิน อีก 10 แห่ง ตั้งแต่ชายแดนจีนมาจนถึงชายแดนพม่าและลาวตอนบนของอำเภอเชียงแสน จังหวัดชายแดน ในระยะ 5 ปีมานี้

โดย นายเรืองเดช นิลเนตร อายุ 51 ปี ผู้ประกอบการแพแม่น้ำโขง กล่าวว่า ปีนี้แม่น้ำโขง แห้งเร็วกว่าทุกปี ปกติจะเริ่มแห้งตั้งแต่ปลายปีและแห้งมากในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน อีกทั้ง ปริมาณน้ำขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในอดีตไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งนอกจากจะส่งผลในเรื่องของการทำประมงน้ำจืดโดยตรง ยังส่งผลกระทบต่อตลิ่งแม่น้ำโขง ที่ถูกกัดเซาะ และที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ เรื่องของน้ำ สำหรับอุปโภคปริโภค ซึ่ง น้ำโขง ตื้นก็ทำให้บ่อน้ำแห้ง ชาวบ้านต้องลำบาก เพราะต้องซื้อน้ำดื่มประทังชีวิต โดยเชื่อว่า ปีนี้จะรุนแรงกว่าทุกปี เพราะจีนมีการกักเก็บน้ำไว้