4 อ.ในพัทลุงยังอ่วมหลังปริมาณน้ำยังไม่ลด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎร สวนยางพารา และนาข้าว ในระลอก 2 ของ อ.กงหรา อ.เมือง ระดับน้ำเริ่มลดเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ในขณะที่พื้นที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลา ของ อ.ควนขนุน อ.เมือง อ.เขาชัยสน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว อ.ปากพะยูน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำยังไม่ลด เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มทะเลสาบ ทั้งนี้ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ใช้การได้ประมาณ 80% ของจังหวัด

อย่างไรก็ตาม จ.พัทลุง มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย รวม 11 อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 29,442 ครัวเรือน 94,626 คน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 50 คน มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น จำนวน636,932,267 บาท