ชวลิต โชว์กึ๋น แก้รัฐธรรมนูญ ประเทศเจริญ

ชวลิต โชว์กึ๋น แก้รัฐธรรมนูญ ประเทศเจริญ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.ชวลิต ชี้ 78 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทย ยังแสวงหาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่ได้ เชื่อ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะนำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างแท้จริง

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ประธานพรรคเพื่อไทย เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิกฤตการณ์การเมืองกับทางรอดประเทศไทย และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของทหารกับระบอบประชาธิปไตย ที่ โรงแรมเรดิสัน โดยการสัมมนาในวันนี้ มี นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ร่วมเป็นวิทยากรทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ พลเอกชวลิต ได้กล่าวถึง ความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย ตั้งแต่ สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา แต่ในขณะนี้ ประเทศชาติ ยังมีปัญหา โดยเฉพาะเศรษฐกิจ ถือเป็นปัญหาหลักและมีการเมืองเป็นตัวนำ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย นับว่ายังไม่มีการปฏิวัติประชาธิปไตย หรือ เปลี่ยนแปลงการปกครองที่แท้จริง ขณะที่ ตลอดระยะเวลา 78 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทย ก็ยังแสวงหาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่ได้ ซึ่งตนมองว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นหนทางที่ดีที่สุด ที่จะนำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง