กรมทรัพย์ฯเตือน3จว.เสี่ยงดินถล่ม

กรมทรัพย์ฯเตือน3จว.เสี่ยงดินถล่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เผย เฝ้าระวังดินถล่ม ใน 1-2 วันนี้ เขต 3 จว.ภาคใต้ หลัง ฝนตกหนัก มากกว่า 200 มม.

นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ของ กรมทรัพยากรธรณี พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง เฝ้าระวังดินถล่มและเตรียมการอพยพตามแผนที่ได้ซักซ้อมไว้ ในระยะ 1-2 วันนี้ โดยเฉพาะ ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร วิภาวดี ท่าชนะ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอนบพิตำ พิปูน ลานสกา ฉวาง ร่อนพิบูลย์ พรหมคีรี สิชล ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง ห้วยยอด นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน จังหวัดตรัง เนื่องจาก เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี แจ้งมีฝนตกหนักมากกว่า 200 มิลลิเมตร หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือน และเปิดไซเรนแจ้งสถานการณ์ดินถล่ม ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว