ชาวสิชลเครียดน้ำท่วมป่วยทางจิตกว่า105ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.โรงพยาบาลสิชล กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วม 2 รอบ อำเภอสิชลถูกน้ำท่วมแช่เป็นเวลาหลายวัน ทำให้ชาวสิชล เริ่มเกิดอาการเครียด มีอาการป่วยทางโรคสุขภาพจิต จากสถานการณ์น้ำท่วม โดยมีผู้เข้ารับการรักษา 105 ราย มีผู้ป่วยสุขภาพจิตรุนแรง 1 ราย มีผู้ป่วยระดับเสี่ยงรุนแรงต้องเฝ้าระวัง จำนวน 6 ราย ผู้ป่วยระดับกลาง จำนวน 14 ราย ระดับเล็กน้อย 84 ราย ติดตามเยี่ยมบ้าน 7 ครั้ง 30 ราย และให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน 34 ครั้ง และติดตามผู้ป่วยจิตเวชรับยาอย่างต่อเนื่องต่อไป

อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเยียวยาจิตใจชาวสิชลบ้าง เพื่อจะได้มีความรู้สึกว่า ไม่มีใครทอดทิ้ง จะได้เกิดอาการคลายเครียด อย่างน้อยเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้ที่กำลังเดือดร้อนในขณะนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง