ศชอ.รับภาคใต้ยังน่าห่วงหลังฝนตกหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย หรือ ศชอ. ในวันนี้มี นายวิทเยนทร์ มุตตามระ รองผู้อำนวยการ ศชอ. เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมมีการหารือสรุปสถานการณ์น้ำ ในแต่ละจังหวัด ประจำวัน โดย ศชอ. มีความเป็นห่วงเรื่องของการชดเชยค่าเสียหาย 5,000 บาท ของผู้เช่าที่อยู่อาศัย ซึ่งยังมีหลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจน และมีการร้องเรียนว่า ไม่ได้รับเงินชดเชย

ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ได้รายงาน ว่า ในช่วงวันนี้ จะไม่มีพื้นที่ ที่มีฝนตกเกิน 90 มิลลิเมตร และขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยพิบัติทั้ง 3 ประเภท ประกอบด้วย อุทกภัย วาตภัย และ ภัยหนาว นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการสรุปความเสียหาย ในพื้นที่ภาคการเกษตร ที่เป็นสวนยางพาราใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมแล้ว กว่า 500,000 ไร่ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สวนยางเสียหายมากที่สุด กว่า 300,000 ไร่

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมมีความเป็นห่วงเรื่องดินถล่มด้วย เนื่องจากพื้นที่ภูมิประเทศของภาคใต้ เป็นดินที่มีลักษณะอุ้มน้ำ ซึ่งใน 2 วันนี้ ยังต้องจับตาสถานการณ์ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อาจเกิดเหตุอุทกภัยได้อีกครั้ง หลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ ได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ยกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้บนที่สูงแล้ว