เอาไม่อยู่ น้ำเอ่อถ่วม ปากคลองตลาด ท่าพระจัน

เอาไม่อยู่ น้ำเอ่อถ่วม ปากคลองตลาด ท่าพระจัน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

แม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อท่วม ปากคลองตลาด ท่าพระจัน หลังน้ำทะเลหนุนสูง หวั่นอันตรายปิดวิ่งเรือชั่วคราว ที่ท่าเรือราชินี  

ระดับน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นได้เอ่อเข้าท่วมตลาดผักในปากคลองตลาด ทำให้การส่งสินค้าลำบาก และยังทำให้ต้องปิดการเดินเรือโดยสารชั่วคราว ที่ท่าเรือราชินี เนื่องจากระดับน้ำสูงขึ้น และท่าเรือข้ามฟากปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร ต้องเปลี่ยนท่าโดยสารใหม่ เนื่องจากน้ำได้เข้าท่วมสะพานไม้ ทำให้ประชาชนต้องใช้ท่าเรือชั่วคราวท่าอื่นแทน 

ส่วนบริเวณร้านค้า บ้านเรือนย่านท่าพระจันทร์ที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำมีน้ำท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตร ร้านค้ามากกว่าครึ่งต้องปิดชั่วคราว แต่ประชาชนยังเดิืนทา่งได้ตามปกติ โดยอาศัยสะพานไม้ของทาง กทม.ที่จัดเตรียมไว้