ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพให้ปชช.น้ำท่วม

ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพให้ปชช.น้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ทรงพระราชทานถุงยังชีพ ให้หน่วยทหารเฉพาะกิจสงขลา เพื่อไปมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยในจ.สงขลา และส่งชุดซ่อมแซมลงซ่อมสะพาน

หน่วยทหารเฉพาะกิจสงขลา จะนำถุงยังชีพพระราชทาน ที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัย ในพื้นที่บ้านเกาะแลหนัง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดทะเล และได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน จากนั้นได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำความสะอาด สถานที่สาธารณะ โรงเรียน มัสยิด ศาสนสถาน ขณะที่ มณฑลทหารบกที่ 42 ยังคงส่งกำลังเข้าร่วมทำความสะอาด และฟื้นฟูหลังน้ำลดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และพลทหารราบที่ 5 กองกำลังเทพสตรี ได้แจกจ่ายน้ำสะอาด สำหรับบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี มากกว่า 50,000 ขวด

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ยังได้แจ้งว่า จังหวัดที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คายแล้ว ทหารจะดำเนินการขุดลอกคูคลอง ล้างโคลนดินบนถนน บ้านเรือนประชาชน และสถานที่ราชการ กู้ซากรถยนต์ที่จมน้ำ จัดชุดทหารเข้าซ่อมแซม ถนน และ สะพาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ และ จ.สงขลา แล้ว และในวันที่ 8 พ.ย. นี้ กองทัพบกจะเชิญหน่วยงานต่างๆ อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา กระทรวงมหาดไทย กรมอาชีวศึกษา มาประชุมพิจารณาวางแผนการฟื้นฟู แบบบูรณาการต่อไป