เอแบคโพล ชี้ทุจริตหลังปฏิวัติมีมากขึ้น

เอแบคโพล ชี้ทุจริตหลังปฏิวัติมีมากขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอแบคโพล เผย ผลสำรวจ การทุจริตคอร์รัปชั่น หลังปฏิวัติ ถึงปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ เชื่อ มีเพิ่มขึ้น ชี้ หากเลือกได้ ขอรัฐบาลที่ทุจริตแต่พาชาติเจริญ

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ เปิดเผย ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องต้นตอทุจริตคอร์รัปชั่น และทัศนคติของประชาชนต่อรัฐบาล เปรียบเทียบก่อนยึดอำนาจ ปี 2549 กับปัจจุบัน และความเชื่อมั่นต่อประชาธิปไตย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.1 % เชื่อว่า มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ ยังคงทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ ในรัฐบาลชุดปัจจุบัน และเพิ่มสูงขึ้น จากการสำรวจ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ยิ่งไปกว่านั้น สัดส่วนของประชาชนที่ไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม ในการเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ ทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว ซึ่งผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนที่มีทัศนคติยอมรับรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่น แต่ขอให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 63.2 ในเดือนตุลาคม 2551 เป็นร้อยละ 76.1 ในปัจจุบัน

ส่วนเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั้น ผลสำรวจยังพบว่า มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้น อยู่ที่ 75.1 % จากเดิมที่ 66.3 % และผลสำรวจยังพบว่า มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ถึงแม้มีการเลือกตั้งใหม่ ก็มีเชื่อว่า มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สูงถึง 74.2 % และการกระทำทั้งหมดนั้น ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่า มีนักการเมืองระดับชาติ และบรรดาที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลัง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และพวกพ้องจากการประมูลและสัมปทานโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ เพื่อประโยชน์ตนเอง และพวกพ้อง