ภูโมกข์ ยื่นรสนาสอบสัมปทานบ.ลูกเทมาเส็ก

ภูโมกข์ ยื่นรสนาสอบสัมปทานบ.ลูกเทมาเส็ก

ภูโมกข์ ยื่นรสนาสอบสัมปทานบ.ลูกเทมาเส็ก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
วันนี้ที่รัฐสภา นายภูโมกข์ นุ่นเจริญ ผู้ประสานงานกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือ ต่อนางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจ สอบเรื่องการทุจริตและ เสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาเพื่อให้มีการตรวจสอบสัญญาสัมปทานระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย กับบริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด ในการบริหารท่าเทียบเรือ เอ. 0 และบริษัท แอลซีบีคอนเทนเนอร์เมอร์มินัล 1 ในการบริหารท่าเทียบเรือ บี 1 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง มูลค่าการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท โดยทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในเครือของเทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร์

นายภูโมกข์ กล่าวว่า การได้ สัญญาสัมปทานดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 นอกจากนี้ยังต้องการให้กรรมาธิการตรวจสอบภาษีเงินได้และงบดุลของทั้งสองบริษัทย้อนหลังเนื่องจากอาจมีข้อมูลการสูญเสียรายได้ของรัฐที่มีมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านบาทและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร สามารถเข้าไปตรวจหลักฐานของเรือที่เข้ามาเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ด้านนางรสนา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ปปช.เคยชี้มูลการทุจริตในโครงการบริหารท่าเรือแหลมฉบังมาแล้ว ซึ่งกรณีนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กรรมาธิการจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาตรวจสอบ และค้นหาข้อเท็จจริงต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook