วาระสภา จับตา JBC และ GBC

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมร่วมรัฐสภา ในวันนี้ จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. ซึ่งเป็นการพิจารณากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยวาระที่น่าสนใจ ได้แก่ การพิจารณาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JBC รวม 3 ฉบับ โดยการประชุมวันนี้ จะเป็นการอภิปรายต่อจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งสมาชิกได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง รวมถึงการพิจารณารายงานผลการประชุม
ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC ครั้งที่ 6 จำนวน 3 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังจะพิจารณากรอบความร่วมมืออีกหลายฉบับ เช่น ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สำหรับการอนุมัติการตรวจลงตราเดียว ในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ร่างความตกลงจัดตั้งหน่วยงานค้ำประกันเครดิตและการลงทุน