ครม.เตรียมพิจารณามาตรการช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ ที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ที่ อาคารรัฐสภา โดยมีวาระสำคัญ คือ การช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมของส่วนราชการ รวมถึง การรายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ซึ่งจะมีการหารือถึงมาตรการอุทกภัยระยะยาว อาทิ การปรับปรุงระบบเตือนภัย การประกันภัยพืชผล และการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั่วประเทศ เพื่อครอบคลุมการป้องกันน้ำท่วมในอนาคต ขณะที่ กระทรวงมหาดไทย จะเสนอแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี 2554-2556 ภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัย จากคลื่นสึนามิ พร้อมรายงานสรุปผลการดำเนินการ โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ด้าน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงาน ร่างปิดประชุม สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ นอกจากนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะเสนอการดำเนินงานของคณะกรรมการ พิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อหารือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ด้วย

ขณะที่ บรรยากาศ การรักษาความปลอดภัยการชุมนุมพันธมิตรฯ เพื่อคัดค้านการรับรองร่าง JBC ที่ อาคารรัฐสภา โดยมีการใช้กำลังตำรวจปราบจลาจล 600 นาย ในการดูแลความสงบเรียบร้อย นอกจากนี้ มีการนำรั้วมากั้นตลอดแนวอาคารรัฐสภา และบริเวณสวนสัตว์ดุสิตด้วย