มท.สั่งกำนัน-ผญบ.สำรวจพื้นที่เสียหายแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในรายการโครงการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย พบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทางระบบสื่อสารของกรมการปกครอง ว่า ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำรวจความเสียหาย ของสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทำกิน หลังประชาชนหลายพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณะฟื้นฟู และเนื่อง
จากเดือนนี้เข้าสู่ฤดูหนาว โดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอให้กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เตรียมความพร้อมป้องกัน แก้ไข ปัญหาภัยหนาว ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยประสานกับนายอำเภอ และหน่าวยงานที่เกี่ยวข้อง จะเตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอ อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ นายชวรัตน์ ยังกล่าวอีกว่า กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีบางท้องที่ ได้ยกเว้นหรือลดภาษีบางท้องที่ ประจำ พ.ศ. 2553 ที่กำหนดชำระ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย โดยมีหลักเกณฑ์ คือ เสียหายเกิดกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนที่ดินที่ใช้ปลูก จะยกเว้นภาษีให้ทั้งหมดหากเสียหายได้เกินกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของ จำนวนที่ดินที่ใช้เพาะปลูก จะลดภาษีตามส่วนที่เสียหาย