กรมชลฯประกาศเตือนมหาสารคามระวังน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมชลประทาน ออกประกาศฉบับที่ 15 เรื่อง สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชี ระบุว่า ขณะนี้น้ำที่ท่วมในจังหวัดชัยภูมิ ไหลลงสู่แม่น้ำชี จำนวนมาก ผ่านลงสู่จังหวัดขอนแก่น และขณะนี้ กำลังเคลื่อนเข้าสู่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งลำน้ำชีบางช่วงในเขตจังหวัดมหาสารคาม รับน้ำได้น้อย เนื่องด้วยข้อจำกัดทางกายภาพ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีบางจุด ยกตัวสูงขึ้นมาก

ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อพื้นที่ตำบลหนองผือ ตำบลหนองบัว ตำบลยางท่าแจ้ง ตำบลโพนงาม ตำบลหนองบอน ตำบลหัวขวาง ตำบลแก้งแก ตำบลแห่ใต้ ตำบลยางน้อย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย / ตำบลมะค่า ตำบลท่าขอนยาง ตำบลเขวาใหญ่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย และตำบลเกิ้ง ตำบลแก่งเลิงจาน ตำบลท่าสองคอน ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำชี ในเขตพื้นที่ดังกล่าว เตรียมการป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหล เข้าที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร