ผู้บริหาร AIS สนใจ TOT 3G

ผู้บริหาร AIS สนใจ TOT 3G

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร AIS เปิดเผยว่า TOT 3G เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะ AIS เป็นบริษัทคู่สัญญาร่วมการงาน และเคยเซ็น MOU ระหว่างกัน แต่ก็ต้องรอดูศักยภาพของ โครงการ 3G ของ TOT
ทั่วประเทศก่อนว่า จะร่วมมือกันอย่างไรได้บ้าง แต่ AIS หวังว่า หากมีความร่วมมือกับ TOT ในลักษณะการร่วมทุน (joint venture) เพื่อให้ AIS สามารถเข้าไปดำเนินการเพื่อบริหารโครงข่ายและบำรุงรักษาสถานีฐานต่างๆ ที่ AIS ส่งมอบให้ TOT ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ TOT เพราะสถานีฐานเหล่านั้น ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ AIS หรือ ในพื้นที่ของบริษัทที่ AIS ทำสัญญาเช่าอยู่

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามการประชุมบอร์ด TOT วันนี้ ที่จะมีการพิจารณาความคืบหน้าโครงการขยายโครงข่าย 3G ทั่วประเทศของ TOT หลังจาก ครม. อนุมัติวงเงินลงทุน 19,980 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยล่าสุด TOT ได้จัดทำแผนสำหรับ 3G เรียบร้อยแล้ว โดยกรอบระยะเวลาเปิดขายซองประกวดราคาวันที่ 10-23 พ.ย. ยื่นเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิค วันที่ 8 ธ.ค. แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น ในช่วง 24-27 ธ.ค. หลังจากนั้นจะมีการ
เคาะราคา และคณะกรรมการสรุปการพิจารณาเสนอราคา ในช่วง 31 ธ.ค.2553 - 5 ม.ค.2554 โดยกระบวนการทั้งหมดคาดว่า TOT จะนำเสนอบอร์ดเพื่ออนุมัติและทำสัญญาได้ ภายในสิ้นเดือนม.ค.2554