อบจ.ยะลาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำหน้าฝน

อบจ.ยะลาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำหน้าฝน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอับดุลอายี สาแม็ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวว่า ขณะนี้ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจดูการขุดลอกคูคลองระบายน้ำ ในพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี เช่น ต.ท่าสาป ต.ยุโป อ.เมืองยะลา และที่ ต.แม่หวาด
อ.ธารโต ต.อัยเยอร์เวง อ. เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่รับน้ำ และมักจะเกิดน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการขยายคลองให้มีความกว้างและลึก ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น จากภาวะฝนตกหนักในช่วงนี้ เป็นต้นไป

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า เนื่องจาก ดินภูเขาในพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอเบตง เป็นดินร่วนปนทราย เมื่อถูกน้ำฝนเซาะนาน ๆ ก็จะอ่อนตัว และถล่มลงมาได้ง่าย ดังนั้น ในช่วงฤดูฝนนี้ก็จะมีการ
เตรียมการและรถจักรขนาดใหญ่ หลังได้รับแจ้งมีดินถล่มลงมาจุดไหน ก็สามารถนำรถจักรไปดำเนินการขุดดินที่ถล่มลงมา เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรได้ทันที โดยคาดว่า หากมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในพื้นที่รับน้ำทั้งหมด ก็จะสามารถช่วยบรรเทาความรุนแรงลงได้บ้างไม่มากก็น้อย