ถาวรพร้อมช่วยภาคใต้ที่ประสบภัยธรรมชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย เปิดเผยระหว่างเดินทางเข้าตรวจเยี่ยม แนวป้องกันคลองประปาสถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี โดยระบุถึงมาตรการ ให้ความช่วยเหลือพื้นที่ 14 จ.ภาคใต้ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ว่าทางกระทรวงได้มีผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงออกหนังสือ ให้การเตรียมความพร้อมตามแผน ทั้งก่อนเกิดเหตุ ในขณะเกิดเหตุและความเสียหาย หลังเกิดเหตุต่างๆ โดยแต่ละแผนนั้น จะเน้นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ ให้ความช่วยเหลือสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตร ซึ่งขณะนี้ในแต่ละจังหวัด มีงบประมาณฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือจำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งสามารถร้องขอได้ 50 ล้านบาท หากไม่เพียงพอ

ส่วนจังหวัดที่คาดว่า จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนั้น ประกอบด้วย จ.ชุมพร สงขลา พัทลุง นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ตนไม่ได้รู้สึกหนักใจ เนื่องจากที่ผ่านมา มีประสบการณ์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เป็นแบบอย่าง ในการให้ความช่วยเหลือแล้ว