คู่รักแสบเจอคุก!! 1,562 ปี คดีปลอมบัตรเึีครดิต

คู่รักแสบเจอคุก!! 1,562 ปี คดีปลอมบัตรเึีครดิต
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลอ่านคำพิพากษา คดีที่อัยการฝ่ายเศรษฐกิจและทรัพยากร เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.สุดาวดี หรือ ชญานันท์ รอดมณี อายุ 29 ปี และนายภาธร ชิงดวง อายุ 29 ปี  เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมใช้บัตรอิเลคทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ อันก่อให้เกิดความเสียหาย

โจทก์ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 4 ก.ย.52 ระบุความผิดสรุปว่า เมื่อระหว่าง 31 พ.ค.49 - 17 ธ.ค.50 จำเลยทั้งสองเป็นคู่รักกันได้ร่วมกันกระทำผิดโดยจำเลยที่ 1 ทำงานเป็นพนักงานบริษัท รีเทลลิงค์ ประเทศไทย จำกัด ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ร่วมกันใช้บัตรอิเลคทรอนิคส์ เชลล์ ฟลิต การ์ด ของบริษัทรีเทลลิงค์ฯ ผู้เสียหาย ที่มีไว้เพื่อให้พนักงานบริษัท ใช้ชำระแทนเงินสดค่าบริการน้ำมันกับสถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ ด้วยการปลอมรายชื่อของพนักงานบริษัทผู้เสียหาย 29 ฉบับ รวม 1,533 ครั้ง เป็นเงิน 2,100,665 บาท ไปเป็นของตนเองโดยทุจริต โดยจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

พิพากษาให้จำคุกจำเลยทั้งสองคน ฐานเอาไปซึ่งเอกสารของผู้อื่นรวม 29 กระทงๆ ละ 1 ปี และฐานปลอมและใช้เอกสารบัตรเครดิตในการใช้ชำระค่าสินค้าแทนเงินสด อีกคนละ 1,533 กระทง ๆ 1 ปี รวมลงโทษจำเลยทั้งสองคนละ 1,562 ปีแต่จำเลยที่ 2 ให้การเป็นประโยชน์ เห็นควรลดโทษให้ 1 ใน 4 คงจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้เป็นเวลา 1,171 ปี 6 เดือน

อนึ่ง ตามกฎหมายเมื่อรวมโทษแล้ว คงจำคุกจำเลยไว้ได้ไม่เกิน 20 ปี จึงให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 20 ปี และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงิน 2,100,665 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี คืนให้แก่ บ.รีเทลลิงค์ ผู้เสียหายด้วย โดยให้นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากที่ศาลแขวงนนทบุรี เคยมีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลยที่ 1 คดีลักทรัพย์ อีก 3 เดือนด้วย