ชัย ปัด เปิดเผยเลขา กมธ.เรียกรับเงิน

ชัย ปัด  เปิดเผยเลขา กมธ.เรียกรับเงิน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง ปัญหาการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะการแต่งตั้งบุคคลในครอบครัว เข้าดำรงตำแหน่ง ว่า เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ หากบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ถูกต้องตามข้อกำหนด แต่สังคมบางส่วน อาจมองด้วยความอิจฉาริษยา ซึ่งไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น

ส่วนความไม่ชอบมาพากล กรณีมีเลขานุการคณะกรรมาธิการคณะหนึ่ง กระทำการเรียกรับผลประโยชน์นั้น ทางคณะกรรมการกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้สั่งให้เจ้าหน้าที่นำหลักฐานต่างๆ มาพิจารณา แต่ตนยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นความลับทางราชการ

นายชัย ยังยอมรับว่า ไม่สามารถที่จะป้องกันการกระทำ ในลักษณะเรียกรับผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านี้ได้ แต่หากมีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้น ทางประธานคณะกรรมาธิการ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในฐานะที่เป็นผู้แต่งตั้ง