สธ.สั่งทำส้วมลอยน้ำ5.5หมื่นชุดแจกปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข วันนี้ ได้มีการหารือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมสั่งแก้ปัญหาเร่งด่วน 2 เรื่อง คือ ปัญหาเรื่องส้วม ให้กรมอนามัยจัดทำส้วมฉุกเฉิน 3 รูปแบบ คือ ส้วมกล่อง ส้วมลอยน้ำ และส้วมนั่งเก้าอี้ พลาสติกเจาะรู รวม 55,100 ชุด ส่งไปยังจังหวัดลพบุรี สระบุรี นคราชสีมา
และ ชัยภูมิ และปัญหาน้ำกัดเท้า ที่พบมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ประสบภัย ให้องค์การเภสัชกรรม ร.พ.พหลพลพยุหเสนา ร.พ.พระนครศรีอยุธยา ร.พ.พระนั่งเกล้า สถาบันโรคผิวหนัง เร่งผลิต คาดว่าจะได้ประมาณ 30,000 ตลับต่อวัน
พร้อมประสานให้โรงงานเภสัชกรรมทหาร ผลิตผงโรยเท้า รักษาโรคน้ำกัดเท้าจากเชื้อราเพิ่มเติมด้วย