กอ.รมน.4เป็นเจ้าภาพทอดกฐินยะลา

กอ.รมน.4เป็นเจ้าภาพทอดกฐินยะลา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอก บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ที่วัดเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี สกล ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยคณะกองฝ่ายเสนาธิการ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สร้างพระมหาเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับการทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ เพื่อจัดสร้างพระมหาเจดีย์บรมธาตุเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สืบเนื่องจาก เมื่อปี พ.ศ.2550 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ให้พระธรรมสิทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา เพื่อประดิษฐานไว้เป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา และคณะสงฆ์ พร้อมด้วยประชาชนจังหวัดยะลา ได้จัดสร้างพระมหาเจดีย์บรมธาตุ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณ ร้อยละ 80 คงเหลือในส่วนของการประดับตกแต่งให้สวยงาม ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนถึง 10 ล้านบาท