ชาวขอนแก่น ทำแนวกั้นริมน้ำชีกันไหลท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านในเขตตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เร่งช่วยกันนำต้นยูคาลิปตัส มาต่อเป็นเสา และนำกระสอบทราย มาวางเพื่อทำเป็นพนังกั้นน้ำยาวกว่า 20 เมตร สูง 7 เมตร ริมฝั่งแม่น้ำชี เพื่อ ป้องกันไม่ให้กระแสน้ำไหลท่วมบ้านเรือน และ พื้นที่ทางเกษตรของตำบลท่าพระและตำบลดอนหัน
นายเพชร เต่านวนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ กล่าวว่า พื้นที่ฝ้ายห้วยชัน เป็นจุดแรก ของการรับน้ำในเขตพื้นที่อำเภอเมืองของแม่น้ำชี ก่อนที่จะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำคลองก่อนเข้าเขต มหาสารคาม ทำให้ชาวบ้านต้องช่วยกันเร่งสร้างพนังกั้นน้ำ เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำพิจิตรท่วมสูงขึ้น

ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบพบว่า มีกลุ่มพ่อค้าหน้าเลือดขึ้นราคากระสอบบรรจุทรายจากเดิม 5 บาท เป็น 9 บาท ทำให้บางหมู่บ้านไม่สามารถ ที่จะจัดซื้อสำหรับการทำแนวกั้นน้ำเป็นจำนวนมากได้ในขณะนี้