น้ำแม่แก่ง-แม่น้ำวังทะลักท่วม 4 หมู่บ้านลำปาง

น้ำแม่แก่ง-แม่น้ำวังทะลักท่วม 4 หมู่บ้านลำปาง
สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แก่งและแม่น้ำวังหนุนล้นท่วมทะลักเข้าท่วม 4 หมู่บ้าน 2 โรงเรียน ของ จ.ลำปาง

ฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้น้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขารอยต่อ อ.เถิน อ.ลี้ จ.ลำพูน ไหลลงสู่ลำห้วยแม่อูมลอง และ ลำห้วยแม่แก่ง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จนปริมาณน้ำในลำห้วยทั้ง 2 แห่ง ล้นทะลัก ประกอบกับน้ำจากแม่น้ำวังหนุนสูง เนื่องจากเขื่อนกิ่วลมทยอยปล่อยน้ำออกจากเขื่อนลงมาสมทบ ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำวังสูงขึ้นไหลทะลักเข้าท่วม 4 หมู่บ้านของ ต.ล้อมแรด คือ บ้านท่านาง บ้านล้อมแรด บ้านสบ บ้านเด่นแก้ว และอีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา และโรงเรียนอัษรศิลป์ น้ำเริ่มไหลเข้าท่วมสูงกว่า 60 เซนติเมตร ขณะที่สำนักงานไฟฟ้าภูมิภาคเถิน น้ำจากแม่น้ำวังล้นท่วมสูงเกือบ 1 เมตร

ขณะนี้ เทศบาลตำบลล้อมแรดนำกระสอบทรายกว่า 2,000 ถุง แจกจ่ายให้ประชาชน นำไปปิดทางน้ำเพื่อลดระดับน้ำที่จะไหลเข้าบ้านเพิ่ม พร้อมเร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำลงลำห้วยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเร่งระบายน้ำออกให้เร็วที่สุด