ก.แรงงาน จัดจนท.ช่วยซ่อมบ้านปชช.น้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าขณะนี้กระทรวงแรงงาน ได้รับคำสั่งจากคณะรัฐมนตรี ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือในทุกจังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลด เข้าซ่อมแซมเครื่องจักร รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องมือทำกินอื่นๆ รวมถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ได้จัดโครงการจัดหาแรงงานเป็นโครงการจ้างงานเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเรื่องของ การซ่อมแซมบ้านเรือน โรงเรียน วัด และสถานที่สาธารณะต่างๆ ที่ถูกน้ำท่วม ให้ค่าจ้างเป็นเงินรายวัน 150-180 บาท นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคม ยังจัดตั้งงบประมาณสำหรับผู้ประกันตนกับ ประสังคมจำนวน 10,000 ล้านบาท ให้ผู้ที่ต้องการจะกู้เงินซ่อมแซมบ้าน โดยขอกู้ได้คนละไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับผู้ป่วยด้วยปัญหาของภัยน้ำท่วม สามารถเข้าบริการได้ทุกโรงพยาบาล สามารถ ยื่นบัตรประสังคมได้ทันที อีกทั้งประกันสังคมจะติดตามดูแล เรื่องสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถาน ประกอบการต่างๆ นั้น ทางสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดโอกาสให้เลื่อนการส่งจ่ายเงินสมทบไปก่อน ซึ่งมีกำหนดให้ส่งได้ในวันที่ 28 มกราคม 2554