กองทัพภาคที่1ลงลพบุรี-อยุธยาตรวจน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า วันนี้ ทางกองทัพภาคที่ 1 จะเดินทางลงพื้นที่ จังหวัดลพบุรี และอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วมของกำลังพล สังกัดกองทัพภาคที่ 1 ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำในการช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ ตามแผนการทำการ 3 ขั้นตอน คือ ก่อนเกิดเหตุการณ์ ระหว่างเกิดเหตุการณ์ ซึ่งขณะนี้ ก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือ ในเบื้องต้นแล้ว และหลังเกิดเหตุการณ์ ที่จะต้องฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ โดยให้การช่วยเหลืออย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัยแล้ว เกือบ 10 จังหวัด จาก 26 จังหวัด ซึ่งได้มีการกระจายความช่วยเหลือแล้ว ขณะเดียวกันแม่ทัพภาคที่ 1 ยอมรับว่า ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือการเดินทางเข้าไปช่วยเหลือประชาชน ที่มีความยากลำบาก แต่ยืนยันว่า จะดำเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถ นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ยังกล่าวด้วยว่า ทางกองทัพ ได้เตรียมการ
ช่วยเหลือในเรื่องของการรักษาพยาบาล โดยสั่งการให้ทุกจังหวัดและทุกมณฑล จัดตั้งศูนย์รักษาพยาบาล และดูแลผู้เจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม ยังมีการเตรียมหน่วยปฏิบัติการด้านจิตวิทยาทหาร ในการฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชน หลังน้ำลดด้วย