กกต.เริ่มทดลองใช้เครื่องลงคะแนนลต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพบูลย์ เหล็กพรหม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึง ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งว่า ขณะนี้สำนักงาน กกต. อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจาก ที่ผ่านมามีการร้องเรียนการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งว่า มีการฮั้วการประมูลกับโรงพิมพ์ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าไม่มีมูล แต่น่าจะมาจากฝ่ายการเมือง ที่ลดความน่าเชื่อถือขององค์กร ดังนั้น กกต. จึงได้เตรียมนำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนบัตรเลือกตั้ง โดยในขณะนี้ได้มีการทดลองในโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ซึ่งหากเป็นที่ยอมรับ ในอนาคต ก็จะเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงการเลือกตั้ง ให้เปิดช่องทางในการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์กับการเลือกตั้งได้

อย่างไรก็ตาม นายไพบูลย์ ยังกล่าวอีกว่า การเลือกตั้งทั่วไปในครั้งหน้า กกต. ได้ทีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพิมพ์บัตรเลือกตั้ง เกินจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยกำหนดให้ผู้ขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตจังหวัดและนอกจังหวัด ต้องแจ้งใช้สิทธิ์ก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส จะได้มีการเสนอให้สื่อมวลชน และตัวแทนจากพรรคการเมือง เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งด้วย