กาฬสินธุ์อนุรักษ์เต่าเพ็ก-ปลูกต้นไม้

กาฬสินธุ์อนุรักษ์เต่าเพ็ก-ปลูกต้นไม้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพน พรไตรศักดิ์ นายอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ นายคำใส สิงห์อ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โนนสะอาด และชมรมนักอนุรักษ์ป่าดงระแนง พร้อมด้วยส่วนราชการประจำอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้และต้นกล้วยเพื่อคืนผืนป่าให้กับชุมชน และเป็นอาหารให้เต่าเพ็ก ซึ่งเป็น เต่าโบราณประจำดอนปู่ตา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กว่า 14 ไร่ ของผืนป่าดอนปู่ตา บ้านโนนสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์

นายแพน พรไตรศักดิ์ นายอำเภอห้วยเม็ก กล่าวว่า การรณรงค์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากกระแสการอนุรักษ์ผืนป่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะบริเวณ ดอนปู่ตาแห่งนี้ มีเต่าเพ็ก กว่า 200 ตัว อาศัยอยู่ แต่
ในอดีตทุกช่วงฤดูแล้ง เต่าเพ็ก จะเข้าไปหาอาหารในหมู่บ้าน ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อพืชสวน บางส่วนต้องตาย เพราะรถทับ การปลูกต้นกล้วยจึงเป็นการสร้างแหล่งอาหารที่ชาวบ้านยังได้พร้อมกันจัดหาแหล่งน้ำให้เต่าเพ็ก อีกด้วย