ศึกษายะลารับฟังบุคคลากรเพื่อพัฒนาระบบ

ศึกษายะลารับฟังบุคคลากรเพื่อพัฒนาระบบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา นายโสภณ อัชฌารัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (ผอ.สช.จ.ยะลา) ได้เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็น และความต้องการของครูผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผอ.สช.จ.ยะลา กล่าวว่า สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้ก่อตั้งมาได้หนึ่งปีแล้ว และในปีนี้ก็เป็นปีที่สอง ก็จะเป็นงบประมาณของปี 2554 ดังนั้น คณะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จึงได้มีการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม สถานศึกษานอกระบบ เช่น โรงเรียน
ปอเนาะ โรงเรียนตาดีกา เพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องของความมั่นคงและการจัดระเบียบการศึกษา ที่ผ่านมา ดูเหมือนว่า ครูสอนโรงเรียนเอกชนมีความรู้สึกว่า เหมือนกับถูกทอดทิ้งมาโดยตลอด ไม่ได้รับการดูแลและพัฒนามากนัก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงตกไปยังเด็กนักเรียน

ผอ.สช.จ.ยะลา กล่าวอีกว่า สำหรับในเรื่องหลัก ๆ ที่ครูสถานศึกษาเอกชน มีการเรียกร้องกันมากก็คือ ในเรื่องของขวัญกำลังใจและสวัสดิการทั้งของผู้บริหารและของคณะครู ขณะนี้ ครูสอนโรงเรียนเอกชน ได้มีการเรียกร้องไปยังรัฐบาลแล้วว่า ในเรื่องของเงินสวัสดิการ หรือ เงินเสี่ยงภัย ครูสอนสถานศึกษาเอกชน ไม่ได้รับเหมือนอย่างครูที่สอนในสถานศึกษาของรัฐบาล แต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่ว่า รัฐบาลได้รับปากและสัญญาว่า จะให้การช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มขึ้นเดือนละ 1,500 บาท ซึ่งก็จะได้รับเงินดังกล่าวย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา นี่คือข้อสัญญาที่รัฐบาลได้ให้ไว้ แต่ตอนนี้ก็ยังคงไม่ได้รับ