ผู้ว่าประจวบฯ ถกพม่าเชื่อมสัมพันธ์การค้า

ผู้ว่าประจวบฯ ถกพม่าเชื่อมสัมพันธ์การค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย คณะศุลกากร พาณิชย์ ด่าน ตม. ตำรวจตระเวนชายแดน โยธาธิการ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และหลายหน่วยงาน ได้เดินทางเข้าดูพื้นที่ด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมหารือกับคณะของ พันโท จอหน่าย กองพันทหารราบที่ 17 กองทัพสหภาพเมียนมาร์

โดยก่อนหน้านี้ ฝ่ายไทย ทั้งภาครัฐ เอกชน ได้เดินทางเยือนมะริด สหภาพเมียนมาร์ สานความสัมพันธ์ในเบื้องต้นกับผู้แทนรัฐบาลกลาง และผู้แทนเมืองมะริด เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น การค้า การลงทุน และการเปิดด่านถาวร ด่านสิงขร-มูด่อง

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ทั้งฝ่ายไทยและสหภาพเมียนมาร์ จะร่วมกันพัฒนาด่านสิงขร-มูด่อง เป็นจุดผ่านแดนถาวร อันจะเป็นการสร้างความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา การเปิดด่านสิงขร อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นจุดผ่านแดนถาวร เรียบร้อยแล้ว

สำหรับฝ่ายพม่าเสนอความต้องการ เช่น การก่อสร้าง การผลิตปูนซีเมนต์ การประมง เหมืองแร่ถ่านหิน และการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการค้าระหว่างกันให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ มีการพัฒนาเส้นทางระหว่างมะริด-มูด่อง เพื่อขนส่งสินค้าประมง รวมถึงการขอสัมปทานในการลงทุนในรูป Contract Farming
และผลผลิตด้านเกษตรที่ภาคเอกชนประจวบคีรีขันธ์ต้องการ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด เป็นต้น