ที่ประชุมสภาเห็นชอบอนุสัญญาเกียวโต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติให้ความเห็นชอบอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน หรือ อนุสัญญาเกียวโต ด้วยคะแนนเสียง 362 ต่อ 4 ก่อนเริ่มพิจารณาร่างกรอบเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการรถไฟระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ซึ่งมีสาระการให้ความร่วมมือในการสร้างเส้นทางรถไฟ 5 เส้นทาง กรุงเทพฯ-หนองคาย กรุงเทพฯ-ระยอง กรุงเทพฯ-สุดชายแดนภาคใต้ของประเทศ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยก่อนเริ่มพิจารณา นายไพจิตร ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ได้เสนอให้ที่ประชุม เลื่อนวาระการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ใน
วาระขึ้นมาพิจารณาก่อน

แต่ นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ คัดค้าน โดยกล่าวว่า ยังมีร่างกรอบการเจรจาระหว่างประเทศหลายฉบับที่จำเป็นต้องเร่งพิจารณา ให้ทันกำหนดที่จะต้องเดินทางไปลงนาม จึงขอให้พิจารณาตามระเบียบวาระ โดยท้ายที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ ไม่ให้เลื่อนวาระการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้นมาพิจารณาก่อน