จีนสั่งปิดเหมืองล้าสมัยแล้วกว่า1,300แห่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพลังงานแห่งชาติของจีน หรือ NEA เปิดเผยว่า จีนได้สั่งปิดเหมืองถ่านหินตามแผนปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมเหมืองจำนวน 1,355 แห่ง ซึ่งเหมืองเหล่านี้มีความสามารถในการผลิตรวมกันกว่า 125.19 ล้านตันในช่วง 9 เดือนแรกของปีโดยถือว่าบรรลุเป้าหมายลดปริมาณการผลิตที่ล้าสมัย จำนวน 121.67 ล้านตันในปีนี้

ข้อมูลสถิติของ NEA ระบุว่า จีนจะสั่งปิดเหมืองขนาดเล็กที่ไม่ปลอดภัยและมีการผลิตที่ล้าสมัยจำนวน 1,539 แห่ง ซึ่งเหมืองทั้งหมดนี้มีความสามารถในการผลิตรวมกัน 121.67 ล้านตันในปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดอุบัติเหตุร้ายแรงและการปลดปล่อยมลภาวะของประเทศลง

นอกจากนี้ NEA ยังยืนยันว่าจะเพิ่มการตรวจสอบเหมืองถ่านหินขนาดเล็กอีกต่อไปจนถึงสิ้นปี เพื่อให้สามารถบรรลุแผนปฏิรูปโครงสร้างเหมืองของปีนี้ ซึ่งทั้งนี้ เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของจีนต้องพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินจำนวนมาก โดย 3 ใน 4 ของพลังงานที่ใช้ภายในประเทศมาจากโรงไฟฟ้าจากถ่านหิน