ชลประทานมอบอาคารบังคับน้ำให้ท้องถิ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวว่า ในการเดินทางมา มอบอาคารบังคับน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ ตามโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านสาเมาะ หมู่ที่ 1 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา เกิดขึ้นได้ ก็เพราะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ราษฎร บริเวณดังกล่าว มีความเดือดร้อนในเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร และมีความต้องการที่จะพัฒนาแหล่งน้ำ จึงได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง เพื่อจัดหาแหล่งน้ำ ซึ่งทาง อบต.ท่าธง ได้ส่งเรื่องให้ทางโครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 17 หาแนวทางช่วยเหลือ โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และราษฎรในพื้นที่ได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบโครงการ และได้ดำเนินการตามลำดับ จนสามารถจัดเข้าแผนงานก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของปีงบประมาณ 2553 หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการประมงของหมู่บ้าน และส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร พื้นที่สวน ประมาณ 100 ไร่ พื้นที่นาข้าว ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว จะได้มีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี