วัชรีเล็งเรียกผู้ส่งออกถกผลกระทบบาทแข็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้เวลา 10.00 น. กรมการค้าภายใน ได้เชิญผู้ประกอบการส่งออกสินค้าอาหารสดและอาหารแปรรูป ประเภทไก่และกุ้ง มาหารือถึงผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท เนื่องจาก เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ที่มีการผลิตเพื่อส่งออกสูงสุด และยังได้รับผลกระทบต่อเนื่อง ในช่วง 2 เดือน ที่ผ่านมา ทำให้กำไรลดลงร้อยละ 10 และบางกลุ่มมีการขาดทุน ซึ่งอาจถึงขั้นต้องลดต้นทุนการผลิต และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงในที่สุด

นอกจากนี้ จะมีการสอบถามถึงผลจากการที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ที่ได้ออกมาตรการสกัดการแข็งค่าของค่าเงินบาท และจะมีการสอบถามถึงข้อเสนอแนะของภาคเอกชน ที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในระยะต่อไป