ซื้อขายตลท.Q3การเพิ่ม22.32%สูงสุดภูมิภาค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผย การรายงานสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ของไทย ในไตรมาสที่ 3 ปี 2553 พบว่าสิ้นไตรมาส 3 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 975.3 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.32 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นในอัตราสูงสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาค โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน อยู่ที่กว่า 36,100 ล้านบาท และปริมาณสัญญาซื้อขายอนุพันธ์เฉลี่ยรายวันอยู่ที่ 18,305 สัญญา สูงสุดนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เริ่มเปิดทำการซึ้อขายจากปี 2539 ทั้งนี้เป็นผลมาจากเม็ดลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยและภูมิภาค เนื่องจากสภาพคล่องที่ยังอยู่ในระดับสูงในตลาดการเงินโลก และเศรษฐกิจโลกที่มีการฟื้นตัว รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่า หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด ยังคงเป็นกลุ่มการบริการ อสังหาริมทรัพย์ และการเงิน