มูดีส์ชี้ประมูล3Gไทยอาจกระทบสาธารณูปโภค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ระบุว่า คำตัดสินของศาลไทย ต่อการระงับการประมูลใบอนุญาตให้บริการโทรศัพท์ 3G จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโทรคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคโดยรวมของประเทศ แม้จะมีบางบริษัทได้รับผลประโยชน์ในระยะสั้นนี้ก็ตาม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลาง ระงับการประมูลใบอนุญาตบริการโทรศัพท์ 3G ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ตามรายงานระบุว่า การยกระดับเครือข่ายโทรศัพท์ของไทย ที่ล่วงเลยมาเป็นเวลานานนั้น ชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของต้นทุน ด้านการกำกับดูแล หลังจากที่สถานการณ์ด้านการเมืองของไทย ตกอยู่ในภาวะที่ไร้เสถียรภาพมาเป็นเวลานาน 4 ปี และไทยเอง ซึ่งอยู่ล้าหลังประเทศเพื่อนบ้าน ในเรื่องของบริการโทรคมนาคมที่ทันสมัย อยู่แล้วนั้น จะยิ่งอยู่ในสภาพที่ล้าหลังมากขึ้นไปอีก

โดย นางลอรา เอเครส รองประธานมูดีส์ กล่าวผ่านทางรายงานการแสดงความเห็นชุดพิเศษ เรื่อง "Thai Telcos : So What Now?" ว่าการตัดสินใจดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะทำให้การกำกับดูแลมีความคลุมเครือมากขึ้นเท่านั้น และยัง
สร้างความยุ่งยากให้กับผู้ให้บริการและนักลงทุนอีกด้วย

http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=96BF567044D18BE4200697E054099652